zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych
w Samborcu
1. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.
2. Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:
  • Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
  • Usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
  • Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,
  • Zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.
 
Osoby i instytucje do których można zgłosić się z prośbą o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
 
Świętokrzyskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Ul. Obrońców Westerplatte 4a
27-600 Sandomierz
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Stanisława Jachowicza 4
39-400 Tarnobrzeg
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu
Samborzec 43
27-650 Samborzec
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci- 800 100 100
Telefon zaufania (narkomania) 800 199 990
Telefon zaufania (uzależnienia behawioralne) 801 889 880