zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

      Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej;
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W 2024 roku ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

      Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2025 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Przydatne strony - poćwicz przed egzaminem:)

Arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty - Egzamin ósmoklasisty - arkusze - dlaucznia.info

Arkusze – CKE