zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Od września 2018 roku do stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej w Samborcu, będzie realizowany projekt ,,Kreujemy szkołę przyszłości!”. Projekt jest  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 22 nauczycieli i 50 uczniów klas  IV-VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 3 uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborcu  w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Projekt zakłada wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny, tj. w komputery stacjonarne, drukarki,  monitory interaktywne oraz urządzenia do robotyki i programowania.

W projekcie weźmie udział 50 uczniów z klas IV-VIII, podzielonych na 5 grup, z uwzględnieniem  uczniów  ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla uczestników projektu przewidziano:

  1. 200 godzin zajęć z informatyki wraz robotyką i programowaniem (40 godz. na grupę),
  2. 75 godzin zajęć  matematyki (15 godz. na grupę),
  3. 75 godzin zajęć laboratoriów przyrodniczych, (15 godz. na grupę)
  4. 50 godzin zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego (10 godz. na grupę)

Każdy z uczniów, biorących udział w projekcie, będzie uczestniczył w 70 godzinach zajęć w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych i 10 godzinach zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Dla 20 nauczycieli pracujących w szkole podstawowej zaplanowano  szkolenia  z wykorzystania w/w sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Szkolenia mają również na celu podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych nauczycieli. Natomiast dwóch nauczycieli zrealizuje studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Wartość projektu to 237 788,50 zł. w tym dofinansowanie – 209 388,55 zł. wkład Gminy Samborzec – 28 400zł.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Kreujemy szkołę przyszłości".

Doradztwo zawodowe

W ramach realizacji projektu  „Kreujemy szkołę przyszłości” w naszej szkole odbywały się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Uczestniczyli w nich uczniowie z klas IV – VIII. Zajęcia dla poszczególnych klas odbywały  w wymiarze 10 godzin edukacyjnych, w blokach dwugodzinnych.

W trakcie zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę  o różnych zawodach. Mieli okazję do lepszego poznania siebie, usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, umiejętności, zainteresowań oraz tego, jakie mają znaczenie w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przyszłego zawodu.

W ramach zajęć odbyło się również spotkanie ze studentem medycyny, który przybliżył uczniom drogę kształcenia oraz zawód lekarza. Uczniowie mieli również okazję do poznania w praktyczny sposób zasad udzielania pierwszej pomocy.

prowadząca p. Lucja Strużyk

Zajęcia z informatyki i robotyki

W ramach realizacji projektu  „Kreujemy szkołę przyszłości” w naszej szkole odbywają się zajęcia, których głównym celem jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie: przetwarzania informacji, komunikacji, zachowania bezpieczeństwa w sieci, rozwiazywania problemów technicznych, tworzenia cyfrowej informacji ze szczególnym uwzględnieniem programowania. Zajęcia trwać będą do końca roku szkolnego. Uczestniczą w nich uczniowie klas IV – VIII. W marcu zajęcia kończą klasy IV –  VI. Uczniowie  w trakcie zajęć poznają podstawy obróbki zdjęć cyfrowych z użyciem dostępnych programów graficznych - Photoshop Express Editor, Photo Editor BeFunky, Gimp. Podstawowym celem naszych zajęć to „kreatywność”. Choć to dziś z pewnością słowo modne i nadużywane to jednak  w pełni oddające charakter naszych zajęć. Uczniowie rozwijają umiejętność intuicji i wyobraźni poprzez samodzielne tworzenie działającego programu, gry. Korzystamy również z licznych aplikacji on-line aby doskonalić logiczne myślenie. Zajęcia dotyczą w głównej mierze tematyki programowania, zapoznania ze środowiskami programistycznymi takimi jak: Pivot Animator, Logomocja, Scratch. Na warsztatach z robotyki konstruują, budują, programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Mindstorms. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Dodatkowo wykorzystujemy samodzielnie opracowane maty i trasę do śledzenia linii, gdyż uczniowie wyposażają roboty w czujniki ( dotyku, koloru in.). Zajęcia z robotyki łączą elementy zabawy z nauką, w efekcie czego uczniowie przyswajają wiedzę czerpiąc z tego dużo frajdy.

prowadząca zajęcia:p. Dorota Kaczor