Na XII Festiwalu Zdrowia w Busku - Zdroju im. Zbigniewa Kociuby przyjęto naszą szkołę do sieci "Szkół promujących zdrowie".
 Europejski Kodeks Walki z Rakiem
20151027 111001
Nasza szkoła przystąpiła do programu organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach „Zdrowo żyjesz - wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole”. W ramach programu podjęte będą działania w ramach profilaktyki, skierowane do uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia będą obejmować następującą tematykę:
1. Europejski Kodeks Walki z Rakiem receptą na zdrowie.
2. Obraz współczesnej młodzieży w świetle profilaktyki nowotworów.
3. Wpływ toksycznych emocji na proces kształtowania negatywnych zachowań zdrowotnych. Jak budować pozytywne nastawienie młodzieży do zmian w stylu życia? Na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli uczniowie będą korzystać z prezentacji multimedialnych oraz komiksów pt. „KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA”. Uhonorowaniem udziału w programie będzie nadanie szkole tytułu „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, potwierdzone stosownym certyfikatem.