dyrektor
Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu:
mgr Mariusz Mierzwa
 
zastepca
 
Zastępca dyrektora:
mgr Małgorzata Trzaska