szkona rada banner

Publiczne Przedszkole "Wesołe Jabłuszko"

Przewodnicząca: p. Magdalena Śliwińska

Zastępca przewodniczącej: p. Edyta Wójcikowska

Członkowie:

p. Magdalena Bąk

p. Karol Ossowski

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Przewodnicząca: p. Sylwia Guźla

Zastępca przewodniczącej: p. Anna Róg

Członkowie:

p. Anna Staszkiewicz

p. Małgorzata Kwiatkowska

p. Iwona Pawłowska

p. Elzbieta Wojterska

p. Anna Misiur