Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

  • 31.10.2022
  • 02.05.2023
  • 04.05.2023
  • 05.05.2023
  • 23.05.2023
  • 24.05.2023
  • 25.05.2023
  • 09.06.2023