Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Tematyka OTWP obejmuje wiedzę z zakresu: ▪ Historii ochrony przeciwpożarowej. ▪ OSP i Związku OSP RP. ▪ Prewencji przeciwpożarowej. ▪ Ratownictwa medycznego. ▪ Organizacji szeroko pojętego ratownictwa. w tym: ▪ Tradycja i historia straży pożarnych. ▪ Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej. ▪ Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP. ▪ Ochrona ludności. ▪ Ochrona środowiska. ▪ Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. ▪ Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP. ▪ Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej. ▪ Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. ▪ Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. ▪ Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych. ▪ Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru. ▪ Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem specjalistycznym). ▪ Sprzęt ratowniczo-gaśniczy. ▪ Zasady udzielania pierwszej pomocy. ▪ Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.
W OTWP uczestniczyły dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I - IV,
II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Naszą szkołę w tym roku reprezentowali :
Kacper Sendrowicz (kl. 6) - 2 miejsce
Mateusz Osowski (kl. 8) - 3 miejsce
Michał Niezgoda (kl. 5) - wyróżnienie