Mijający okres dwóch lat szkolnych był bardzo nietypowy,  ponieważ to okres zdalnego nauczania wymuszonego przez pandemię. Mimo bardzo trudnego okresu edukacji domowej uczniowie i nauczyciele nie zlekceważyli edukacji ekologicznej. Przystąpienie do XIV edycji programu pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” pomogło nauczycielom i uczniom ukierunkować podejmowane w naszej szkole działania w tym zakresie.  Mimo zdalnej edukacji zostały zrealizowane wszystkie formy obowiązkowe programu jak i szereg form  dodatkowych. Najważniejszym osiągnięciem po zakończeniu programu jest dla nas rozwój osobowości ucznia  i przyjmowanie przez niego odpowiedzialności za środowisko jak również podniesienie świadomości ekologicznych młodych ludzi. Program te ze względu na pandemię i naukę zdalną trwał dwa lata tj. 2019/2020 i 2020 /2021.

W ramach form obowiązkowych odbył si e konkurs plastyczny pod hasłem „Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!” dla klas I-III, konkurs wiedzy  na temat: „Kompostowanie – Jak?, Gdzie?, Po co?” dla klas IV-VI, konkurs na komiks obrazkowy  dla klas VII- VIII pod hasłem „Segregujemy  BIO-odpady, bo takie mamy zasady!” i konkurs na największą ilość zebranych baterii  w szkole. W czasie realizacji programu w latach 2019-2021 w szkole zorganizowaliśmy zbiórkę zużytych baterii. Pomimo realizacji nauki w trybie zdalnym udało się nam zebrać 75,1 kg. Zgodnie  z umową baterie zostały przekazane do EZGDK .

W ramach form dodatkowych zorganizowaliśmy akcję „ Sprzątania Świata” w 2019 roku, happening:  „Być eko?”, z okazji Dnia Ziemi w  klasie III  w  2020/2021 odbyły się warsztaty ekologiczne.

Głównym zamierzeniem realizatorów programu XIV edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”  było podwyższenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, bo to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców naszej planety zależy stan naszego środowiska teraz i w przyszłości. Warto pamiętać, iż „troska o dziedzictwo naturalne jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu"

LISTA   LAUREATÓW

Konkurs plastyczny -„Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy zasady!”

1. miejsce PAULINA DEREŃ KL.III

2. miejsce  NINA ŚWIDER KL.II

Konkurs wiedzy na temat: „Kompostowanie – Jak?, Gdzie?, Po co?”

1. miejsce  RAFAŁ KRAKOWIAK  KL.V

2. miejsce  PAULINA DEREŃ KL.IV

Konkurs na wykonanie komiksu obrazkowego -„Segregujemy BIO-odpady,  bo takie mamy zasady!”

1. miejsce  PATRYCJA SENDROWICZ  KL.VIII

2. miejsce  JULIA  NIEZGODA  KL.VII

Konkurs na: „Zbiórkę zużytych baterii”

1. miejsce WIKTOR MISIAK KL.VI

W ramach konkursu laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody : głośniki przenośne, słuchawki, elektryczną temperówkę , gry planszowe.

GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH NAGRÓD!