Pani Barbara Kossak szkolny doradca zawodowy


Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Działania w zakresie doradztwa zawodowego  wspierają uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe oraz informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe realizowane w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu ukierunkowane jest na:

  • rozwijanie kompetencji karierowych ucznia,
  • wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli i rodziców,
  • wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. czytaj....

Otwórz Folder - kliknij

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ...pobierz

Świętokrzyskie kalendarium doradztwa zawodowego...pobierz

 

Wybrane strony dotyczące doradztwa zawodowego:

http://www.ore.edu.pl

http://men.gov.pl

http://wybieramzawod.pl

http://szkolnictwo.pl

http://mapakarier.pl