Gabinet  czynny jest we wtorki od godz. 12.30 do 15.00 i w środę od godz.7.00 do 11.30


Jeśli masz problemy osobiste, rodzinne, rówieśnicze lub po prostu chcesz porozmawiać o swoich kłopotach czy sukcesach - zwróć się do pani pedagog mgr Lucji Strużyk, która prowadzi:

- zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV - VIII oraz gimnazjalistów;

-zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klasy I - III oraz klasy 0;

- rozmowy terapeutyczne, wychowawcze z uczniami;

- treningi motywacyjne;

- treningi - korekcji zachowań niepożądanych;

- konsultacje dla rodziców;

- wsparcie dla rodziców poprzez indywidualne i grupowe treningi umiejętności wychowawczych;

- diagnozowanie uzdolnień i predyspozycji zawodowych;

- poradnictwo zawodowo - edukacyjne.