. Celem  tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierzaków w tym schronisku oraz kształtowanie           u uczniów postawy przyjaciela zwierząt.   Cieszymy się i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom , że włączyli w akcję i że los bezdomnych zwierząt nie jest im obojętny.

Zebraliśmy mnóstwo karmy suchej , mokrej oraz koce , które w środę – 2 czerwca 2021 roku odebrał z naszej szkoły pracownik UG w Samborcu i przekazał do Przytuliska na Wiśniowej w Sandomierzu .

Dziękujemy Wszystkim za wzięcie udziału w akcji!

KAŻDY Z WAS OKAZAŁ WIELKIE SERCE !!!