W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 – pierwszej  w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej ustawy zasadniczej. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy, monarchię dziedziczną,  znosiła liberum veto i zawierała wiele praw, które w czasach wzrostu potęgi Rosji, Prus i Austrii reformowały nasze państwo. Niestety nie udało się wprowadzić w życie jej zapisów. Konfederacja Targowicka i przegrana wojna z Rosją w  jej obronie, doprowadziły do unieważnienia Konstytucji, a ostatecznie do kolejnych rozbiorów Polski i jej upadku w 1795 roku. W okresie niewoli narodowej pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stała się symbolem  wolnej Polski Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja będą skoncentrowane na wydarzeniach dostępnych w przestrzeni medialnej. Zwróćmy na nich uwagę, by przypomnieć historyczne wydarzenia i poczuć atmosferę tego święta narodowego.

M. Spadło – nauczyciel historii