Samorząd uczniowski w Samborcu


Przewodnicząca

Paulina Zelik

Zastępca

Amelia Korona

Skarbnik

Aleksandra Kanios
Julia Warchałowska

Poczet sztandarowy

 Emilia Dragan,Paulina Zelik,Tomasz Czarnecki

Kamila Korczak

Sekcja medialna

Monika Sewera