Samorząd uczniowski w Samborcu


Przewodnicząca

Paulina Zelik

Zastępca

Amelia Korona
Skarbnik
Aleksandra Kanios
Julia Warchałowska

Poczet sztandarowy

I skład:
Aleksander Kanios 
Kamila Korczak 
Tomasz Czarnecki

II skład : 
Emilia Dragan 
Paulina Zelik 
Krystian Pikulski 

III skład :
 Kacper Stępiński Julia Warchałowska Patrycja Sendrowicz

Sekcja medialna

Monika Sewera