Rada Rodziców

 

Publiczne Przedszkole "Wesołe Jabłuszko"

Przewodnicząca: p. Mariusz Guźla

Zastępca przewodniczącej: p. Jagoda Szczęsna

 

Członkowie:

p. Anna Cichoń

p. Karol Ossowski

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Przewodnicząca: p. Justyna Kamuda - Czarnecka

Zastępca przewodniczącej: p. Marta Bujak

 


 

Członkowie:

p. Marta Krasowska

p. Angelika Kwiecień

p. Katarzyna Śmiechowska

p. Kinga Obrębska

p. Katarzyna Warchałowska

p. Anna Garnuszek