Rada Rodziców

 

Publiczne Przedszkole "Wesołe Jabłuszko"

Przewodnicząca: p. Jagoda Szczęsna

Zastępca przewodniczącej: p. Karol Ossowski

 

Członkowie:

p. Anna Róg

p. Roman Smiechowski

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Przewodnicząca: p. Sylwia Guźla

Zastępca przewodniczącej: p. Marta Bujak


 

Członkowie:

p. Marta Krasowska

p. Agnieszka Adamczyk

p. Aneta Pyszczek

p. Edyta Mazurkiewicz

p. Anna Misiuda

p. Katarzyna Warchałowska