Rada Rodziców

 

Publiczne Przedszkole "Wesołe Jabłuszko"

Przewodnicząca: p. Jagoda Szczęsna

Zastępca przewodniczącej: p. Karol Ossowski

 

Członkowie:

Przewodnicząca: p. Anna Róg

Zastępca przewodniczącej: p. Roman Śmiechowski

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Przewodnicząca: p. Sylwia Guźla

Zastępca przewodniczącej: p. Jagoda Szczęsna

 

Członkowie:

p. Marta Krasowska

p. Ilona Świder

p. Aneta Pyszczek

p. Małgorzata Kwiatkowska

p. Anna Misiuda