Od poniedziałku 18 stycznia uczniowie klas I - III wracają do zajęć stacjonarnych w ścisłym reżimie sanitarnym, natomiast uczniowie klas IV - VIII kontynuują naukę zdalną.

1. Uczniowie wszystkich klas kontynuują naukę wg dotychczasowego planu zajęć.
2. Do szkoły dzieci, pracownicy, rodzice (opiekunowie) przychodzą bez żadnych objawów chorobowych.
3. W przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, świetlica, biblioteka uczniowie, pracownicy, rodzice mają bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa.
4. Przy wejściu do szkoły każdy dezynfekuje ręce, następnie dokonywany będzie pomiar temperatury ciała.

5. Uczniowie klasy I,II do szkoły wchodzą wejściem bocznym bezpośrednio do szatni, natomiast uczniowie klasy III wejściem głównym do szkoły, a następnie przechodzą do szatni na I piętrze.

6. Uczniowie klasy I uczyć się będą na parterze, klasy II na I piętrze (sala nr 7), klasy III na II piętrze (sala nr 2) szkoły.

7. Świetlica, biblioteka pracują wg ustalonego od początku roku szkolnego harmonogramu.

8.
Dowóz uczniów realizowany będzie wg harmonogramu, który obowiązywał od września.
1.      Uczniowie wszystkich klas kontynuują naukę według dotychczasowego planu zajęć. 
2.      Świetlica pracuje według ustalonego od początku roku szkolnego harmonogramu.
3.      W przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, świetlica, biblioteka uczniowie, pracownicy, rodzice bezwzględnie zakrywają usta i nos. 
4.      Do szkoły dzieci, pracownicy przychodzą bez żadnych objawów chorobowych.
5.      Przy wejściu do szkoły każdy bezwzględnie dezynfekuje ręce.
6.      Biblioteka pracuje według ustalonego od września harmonogramu. 
7.      Dowóz uczniów realizowany będzie według harmonogramu, który obowiązywał od września.