Organizatorami Turnieju byli: Powiat Sandomierski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu.Turniej miał formę edukacyjnej zabawy, a równocześnie współzawodnictwa na odległość. Uczniowie zespołowo rozwiązywali zadania związane z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską. W Turnieju wzięło udział 20 drużyn z 14 szkół. Nasza szkoła wystawiła 2 drużyny. Młodzi Historycy wzięli udział w rozgrywce dla klas IV – VI, a drużyna druga -  Husaria w rywalizacji klas VII – VIII. W kategorii klas młodszych  wyniki punktowe i czasowe były zbliżone i Organizatorzy zdecydowali nie wskazywać poszczególnych miejsc i nagrodzić po równo wszystkie drużyny. W kategorii klasy VII-VIII brało udział 14 drużyn. Najlepsze wyniki uzyskali: nasza drużyna - Husaria, Skotnickie Zuchy i Historycy z Zawierzbia. Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 16 października podczas Terenowej Gry Mobilnej -  wydarzenia finałowego  „Nasza Wiktoria” w Samborcu. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Terenowej Grze Mobilnej.

Spadło Małgorzata – nauczyciel historii