Zgodnie z zaleceniami Kuratora Oświaty bardzo proszę Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1.Proszę rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły i przedszkola;
2.Rodzice i dzieci, którzy wrócili z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, proszeni są o bezzwłocznie powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
3. Rodzicom dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej Sandomierz- 15 832 22 63.
W przypadku dodatkowych wątpliwości kontakt z infolinią Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

4. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min 60%)

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.

5. Będąc chorym, mając gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.

Więcej informacji o koronawirusie na stronie

https://kuratorium.kielce.pl/41874/koronawirus-co-musisz-wiedziec/

Z poważaniem
Mariusz Mierzwa - dyrektor placówki