Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020

Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

uczniowie wyróżniający się w nauce  i zachowaniu:

Klasa IV - średnia klasy 4,00

Sendrowicz Kacper  - 5,08

Klasa V - średnia klasy 3,87

Osowska Natalia – 5,08

Łukawski Bartosz – 5,00

Kasprzak Jakub – 4,77

Klasa VI - średnia klasy 4,25

Kasprzak Joanna – 5,15

Osowski Mateusz – 5,08

Krakowiak Paweł – 5,00

Niezgoda Julia  – 4,92

Klasa VII - średnia klasy 3,60

Toś Jakub – 5,00

Klasa VIII - średnia klasy 3,63

Garnuszek Julia – 5,17

 

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników.

 

 

UWAGA:

Wzorem lat ubiegłych,  klasa z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego , wygrywa „piknik” ufundowany przez Radę Rodziców.

Powodzenia.