Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych

w Samborcu

 

 

I. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:

· Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych

· Zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

II. Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

· Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

· Usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

· Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,

· Zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.


 

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA- czytaj...

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się z prośbą o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz


Świętokrzyskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Ul. Obrońców Westerplatte 4a

27-600 Sandomierz


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Stanisława Jachowicza 4

39-400 Tarnobrzeg


Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci- 800 100 100

Telefon zaufania (narkomania) 800 199 990

Telefon zaufania (uzależnienia behawioralne) 801 889 880

 

 

I. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:

· Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych

· Zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

II. Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

· Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

· Usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

· Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,

· Zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE