Dzięki pozyskanej dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, w  ZPPO Samborzec  powstała pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej naszej szkole m.in. poprzez:

 • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
 • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
 • poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów itp. Działania te realizowane są w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są:koło przyrodnicze dla kl.IV-VI i ekologiczno-przyrodnicze dla kl. VII, oraz różnego rodzaju akcje angażujące uczniów, np.: Sprzątanie Świata, Tydzień Wody, zbiórka makulatury, wycieczki: do Sanepidu w Sandomierzu, Laboratorium  badającego glebę  przy ODR w Mokoszynie, Oczyszczalnię Ścieków w Samborcu, itp. W ramach działalności pozalekcyjnej główny nacisk jest położony na poznanie ekologii i ochrony środowiska, umiejętności prowadzenia monitoringu i prac badawczych w najbliższej okolicy, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Treści edukacyjne na zajęciach pozalekcyjnych są rozszerzane w stosunku do treści realizowanych w czasie zajęć obowiązkowych.

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane są również do organizowanych w ramach Programu konkursów tematycznych dla uczniów, pokazów doświadczeń dla rodziców. Ponadto uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności, będą uczestniczyć w spotkaniach o tematyce ekologicznej.

Zakupiony sprzęt wykorzystany jest do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane są zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona powietrza", „ochrona gleb", „ochrona wód" .

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS „NATURA DLA WODY-WODA DLA NATURY” ROZSTRZYGNIĘTY!

Gminny konkurs „ Natura dla wody- woda dla natury” został przeprowadzony  we wszystkich  szkołach w Gminie Samborzec. Tematem konkursu była woda, jej znaczenie  w przyrodzie i życiu każdego człowieka.

W szkołach podstawowych konkurs ten odbył się w ramach Światowego Dnia Wody.

Wręczenie nagród już wkrótce!

Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród.

Wszystkim zwycięzcom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy najlepszych prac w Urzędzie Gminy w Samborcu.

ORGANIZATORZY

Samborzec 17. 04. 2018

Znak: GBP.5.54.2.2018

 

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Jury  Konkursu Plastycznego z okazji Światowego Dnia Wody
pod hasłem: „ Natura dla wody– woda dla natury”

 

W dniu 17 kwietnia 2018 roku wyłoniono laureatów w konkursie  plastycznym pod hasłem: „Natura dla wody – woda dla natury””.

Na  konkurs wpłynęło 59 prac.

Jury w składzie:

 1. Ewa Drzazga – przewodnicząca
 2. Anna Wiatr – członek
 3. Aleksandra Abramczyk - członek

dokonała oceny prac, kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, zwracając szczególna uwagę na pomysł i estetykę wykonania  pracy.

Oceny prac dokonano w dwóch kategoriach wiekowych tj.: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III i uczniowie klas IV - VII.

Laureatami zostali:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I – III

 • I miejsce – Paulina Dereń – ucz. kl. I Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • II miejsce – Natalia Osowska – ucz. kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • III miejsce – Joanna Łukawska – ucz. kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV -VII

 • I miejsce – Maja Czerepak – ucz. kl. V Szkoła Podstawowa w Chobrzanach
 • II miejsce – Martyna Kopcioł – ucz. kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • III miejsce Kacper Stępiński – ucz. kl. V Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu

Spotkanie z pielęgniarką

W czasie trwania w naszej szkole Tygodnia Wody 23  marca 2018r. nasi uczniowie z kl. V  i VI gościli  kolejnego eksperta w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, a była nią pani pielęgniarka Renata Osuch. Pani pielęgniarka opowiedziała krótko dzieciom jak ważne jest spożywanie wody dla życia ludzi, ile należy jej wypić aby zachować zdrowie i jaką najlepiej wodę pić dla zdrowia. W czasie rozmowy dzieci zadawały też pytania jaką chorobę wywołuje niedobór wody w organizmie, jak długo da się żyć bez wody.               Na te i inne pytania nasz gość odpowiadał w sposób wyczerpujący i szczegółowy. Następnie uczniowie wraz z naszym ekspertem rozmawiali na temat różnych rodzajów  wód. Smakując wodę mineralną niegazowaną, gazowaną i wysoko zmineralizowaną  nauczyły się odróżniać je po smaku. Pani pielęgniarka zaleciła  uczniom aby spożywać wodę mineralną niegazowaną  i wysoko zmineralizowana, o właściwościach zdrowotnych.

Aby utrwalić zdobyta wiedzę uczniowie z naszej szkoły chętnie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „ Natura dla wody- woda dla natury”, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Wody w Bibliotece Gminnej z inicjatywy p. J. Płazy i M. Pachli.

Dziękujemy za spotkanie!

Z wizytą w Sanepidzie

W  ramach realizowanego w naszej szkole Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”, w marcu uczniowie kl.VI i VII pod opieką p. J. Płazy i p. M. Pachlimieli okazję uczestniczyć w niecodziennych zajęciach. A mianowicie odwiedzili laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu, gdzie pod okiem wyspecjalizowanej kadry zapoznali się z działalnością placówki                                i samodzielnie przeprowadzali proste doświadczenia. Szczególnie interesowała nas działalność dotycząca badania czystości wody i powietrza.

Największe zainteresowanie uczniów wzbudziła sekcja badań higieny środowiska i mikrobiologii, które wykonuje się przy użyciu specjalistycznej aparatury. Pracownicy stacji a w szczególności p. A. Suchecka zaprezentowali młodzieży wiele interesujących doświadczeń i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na  pytania uczniów. Nie lada atrakcją była też możliwość samodzielnego przeprowadzenia prostych doświadczeń. Wszyscy chętni pod fachowym okiem kierownika laboratorium mogli samodzielnie odmierzyć próbki roztworu czy zbadać wartość pH. Bazując na własnej wiedzy i umiejętnościach, nabytych podczas tej pouczającej wycieczki, nasi uczniowie tworzyli  prezentacje komputerowe, które  można było obejrzeć podczas Tygodnia Wody w naszej szkole.

Z wizytą w Laboratorium

Sandomierski oddział Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwiedzili w marcu ucz. kl. VI i VII wraz z nauczycielkami – p. M. Pachlą i J. Płazą. W ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”, uczniowie zapoznali  się  z pracą Laboratorium i badaniem gleby  szczególnie pod względem zanieczyszczenia.

Kierownik laboratorium p. mgr inż. Anna Łukasiewicz przedstawiła szczegółowo jak są wykonywane analizy gleb i podłoży ogrodniczych - na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Uczniowie  z uwagą wysłuchali i obejrzeli przedstawiony proces analizy gleb i zadawali wiele pytań związanych z przeprowadzaniem takich badań.

 

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?

Jak działają pojazdy napędzane tym gazem?

Problem ten próbowali rozwiązać uczniowie klasy VII na kółku ekologiczno – przyrodniczym. Czy im się udało? Zapraszamy do obejrzenia relacji z działań uczniów naszej szkoły.

Koło ekologiczno – przyrodnicze dla uczniów klasy VII,  w wymiarze jednej godziny tygodniowo odbywa się w każdy czwartek o godzinie 14:30, w ramach projektu: Pracownia Ekologiczno – Przyrodnicza w szkole podstawowej. Głównym celem zajęć jest podniesienie jakości edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej i realizacja założeń Programu Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zagadnienia realizowane na kółku podzielone są na następujące moduły: ochrona powietrza atmosferycznego i  energia odnawialna, ochrona wód, ochrona gleb i powierzchni ziemi, obserwacje, badania i pomiary przyrodnicze.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdzie nie tylko zgłębiają wiedzę ale również zapoznają się z nowinkami technologicznymi i sprzętem zakupionym w ramach projektu.

Moduł związany z energią odnawialną cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Uruchomienie Autka z napędem wodorowym, sprawiło uczestnikom wiele radości i wzbudziło ich ciekawość.

Jeżdżące autko – model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM ( Polymer Electrolyte Membrane). Uczniowie mogli zaobserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu, czyli proces elektrolizy wody. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana jest energia elektryczna oraz woda ( para wodna). Pojazd porusza się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania o czym mogli przekonać się uczniowie podczas zajęć.

Samochody tak napędzane istnieją i jeżdżą już po drogach, przy których zbudowano dla nich stacje wodorowe zamiast benzynowych.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z zajęć i filmu - kliknij tutaj

Uczniowie klasy VII,

opiekun koła: Joanna Płaza

 

 

Światowy Tydzień Wody

w naszej szkole19.03 – 23.03.2018r.

W dniach 19.03 – 23.03. 2018 roku odbędzie się w naszej szkole: Światowy Tydzień Wody. Działanie to zostało podjęte w ramach edukacji ekologiczno – przyrodniczej.

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Święto to ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a obchodzone jest od 1993 roku.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w akcji. W naszej szkole odbędą się różnorodne działania mające na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest woda i racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

Odbędą się zajęcia na kole ekologiczno – przyrodniczym dotyczące ochrony wód, wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Samborcu, konkurs na plakat organizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Samborcu i Zakładem Gospodarki Komunalnej pt: Natura dla wody, woda dla natury”.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie czwartek 22 marca 2018 roku, dzień, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Uczniowie naszej szkoły przedstawią inscenizację:Woda wokół nas. Wcielą się w reporterów telewizyjnych i naukowców aby uświadomić wszystkim, że woda jest wszechobecna w naszym życiu, ale niestety nie zawsze to doceniamy.

Serdecznie zapraszamy.

Opiekunowie:

Małgorzata Pachla i Joanna Płaza