Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom oraz rodzicom
za zaangażowanie w akcji zbierania żywności dla niepełnosprawnych
z Domu Pomocy Społecznej  w Mokrzyszowie.
Doceniamy ten gest serca i odpowiedź na potrzeby podopiecznych
z Ośrodka prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP.

Dziękujemy wszystkim uczniom ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy tak licznie zaangażowali się w akcję ♥

Dziękujemy nauczycielom, którzy włączyli się czynnie w zbiórkę:
p. Marcie Glazer, p. Barbarze Kossak, p. Katarzynie Osowskiej,
p. Annie Soi, p. Agnieszce Werstler

Dziękujemy również dzieciom z klasy „0”: Hani Krakowiak,
Ani Krasowskiej i Lenie Stefaniak

Dziękujemy naszym wolontariuszom, którzy tak prężnie angażowali się
w organizację tej akcji ♥

Nauczyciele organizujący:

Pani Magdalena Kępa i Pani Małgorzata Spadło

">ZOBACZ ZDJĘCIE