MIKOŁAJKOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ!!!!!!!!!!!!

W naszej szkole prowadzimy zbiórkę żywności (żywność i słodycze) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Mokrzyszowie.

Zbiórka trwa do 5 grudnia br.

Wolontariusze ZPPO

p. Małgorzata Spadło

p. Magdalena Kępa