Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie logo Znalezione obrazy dla zapytania rzeczpospolita polska logo Znalezione obrazy dla zapytania województwo świętokrzyskie logo Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska logo

Od września 2018 roku do stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej w Samborcu, będzie realizowany projekt ,,Kreujemy szkołę przyszłości!”. Projekt jest  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 22 nauczycieli i 50 uczniów klas  IV-VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 3 uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborcu  w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Projekt zakłada wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny, tj. w komputery stacjonarne, drukarki,  monitory interaktywne oraz urządzenia do robotyki i programowania.

W projekcie weźmie udział 50 uczniów z klas IV-VIII, podzielonych na 5 grup, z uwzględnieniem  uczniów  ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla uczestników projektu przewidziano:

  1. 200 godzin zajęć z informatyki wraz robotyką i programowaniem (40 godz. na grupę),
  2. 75 godzin zajęć  matematyki (15 godz. na grupę),
  3. 75 godzin zajęć laboratoriów przyrodniczych, (15 godz. na grupę)
  4. 50 godzin zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego (10 godz. na grupę)

Każdy z uczniów, biorących udział w projekcie, będzie uczestniczył w 70 godzinach zajęć w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych i 10 godzinach zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Dla 20 nauczycieli pracujących w szkole podstawowej zaplanowano  szkolenia  z wykorzystania w/w sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Szkolenia mają również na celu podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych nauczycieli. Natomiast dwóch nauczycieli zrealizuje studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Wartość projektu to 237 788,50 zł. w tym dofinansowanie – 209 388,55 zł. wkład Gminy Samborzec – 28 400zł.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  "Kreujemy szkołę przyszłości".

Doradztwo zawodowe

W ramach realizacji projektu  „Kreujemy szkołę przyszłości” w naszej szkole odbywały się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Uczestniczyli w nich uczniowie z klas IV – VIII. Zajęcia dla poszczególnych klas odbywały  w wymiarze 10 godzin edukacyjnych, w blokach dwugodzinnych.

W trakcie zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę  o różnych zawodach. Mieli okazję do lepszego poznania siebie, usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, umiejętności, zainteresowań oraz tego, jakie mają znaczenie w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przyszłego zawodu.

W ramach zajęć odbyło się również spotkanie ze studentem medycyny, który przybliżył uczniom drogę kształcenia oraz zawód lekarza. Uczniowie mieli również okazję do poznania w praktyczny sposób zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

prowadząca p. Lucja Strużyk

Zajęcia z informatyki i robotyki

W ramach realizacji projektu  „Kreujemy szkołę przyszłości” w naszej szkole odbywają się zajęcia, których głównym celem jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie: przetwarzania informacji, komunikacji, zachowania bezpieczeństwa w sieci, rozwiazywania problemów technicznych, tworzenia cyfrowej informacji ze szczególnym uwzględnieniem programowania. Zajęcia trwać będą do końca roku szkolnego. Uczestniczą w nich uczniowie klas IV – VIII. W marcu zajęcia kończą klasy IV –  VI. Uczniowie  w trakcie zajęć poznają podstawy obróbki zdjęć cyfrowych z użyciem dostępnych programów graficznych - Photoshop Express Editor, Photo Editor BeFunky, Gimp. Podstawowym celem naszych zajęć to „kreatywność”. Choć to dziś z pewnością słowo modne i nadużywane to jednak  w pełni oddające charakter naszych zajęć. Uczniowie rozwijają umiejętność intuicji i wyobraźni poprzez samodzielne tworzenie działającego programu, gry. Korzystamy również z licznych aplikacji on-line aby doskonalić logiczne myślenie. Zajęcia dotyczą w głównej mierze tematyki programowania, zapoznania ze środowiskami programistycznymi takimi jak: Pivot Animator, Logomocja, Scratch. Na warsztatach z robotyki konstruują, budują, programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego Mindstorms. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Dodatkowo wykorzystujemy samodzielnie opracowane maty i trasę do śledzenia linii, gdyż uczniowie wyposażają roboty w czujniki ( dotyku, koloru in.). Zajęcia z robotyki łączą elementy zabawy z nauką, w efekcie czego uczniowie przyswajają wiedzę czerpiąc z tego dużo frajdy.

prowadząca zajęcia:p. Dorota Kaczor