Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie logo Znalezione obrazy dla zapytania rzeczpospolita polska logo Znalezione obrazy dla zapytania województwo świętokrzyskie logo Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska logo

Od września 2018 roku do stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej w Samborcu, będzie realizowany projekt ,,Kreujemy szkołę przyszłości!”. Projekt jest  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 22 nauczycieli i 50 uczniów klas  IV-VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 3 uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborcu  w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Projekt zakłada wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny, tj. w komputery stacjonarne, drukarki,  monitory interaktywne oraz urządzenia do robotyki i programowania.

W projekcie weźmie udział 50 uczniów z klas IV-VIII, podzielonych na 5 grup, z uwzględnieniem  uczniów  ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla uczestników projektu przewidziano:

  1. 200 godzin zajęć z informatyki wraz robotyką i programowaniem (40 godz. na grupę),
  2. 75 godzin zajęć  matematyki (15 godz. na grupę),
  3. 75 godzin zajęć laboratoriów przyrodniczych, (15 godz. na grupę)
  4. 50 godzin zajęć w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego (10 godz. na grupę)

Każdy z uczniów, biorących udział w projekcie, będzie uczestniczył w 70 godzinach zajęć w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych i 10 godzinach zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Dla 20 nauczycieli pracujących w szkole podstawowej zaplanowano  szkolenia  z wykorzystania w/w sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Szkolenia mają również na celu podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych nauczycieli. Natomiast dwóch nauczycieli zrealizuje studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Wartość projektu to 237 788,50 zł. w tym dofinansowanie – 209 388,55 zł. wkład Gminy Samborzec – 28 400zł.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  "Kreujemy szkołę przyszłości".