Pisać historię szkoły jest rzeczą trudną i odpowiedzialną, tym bardziej historię placówki dydaktyczno – wychowawczej o tak bogatej tradycji.........

Historia szkoły - kliknij na link

Wszystko co tylko istnieje, ma swoją historię,

 

którą winniśmy skrzętnie notować

 

i przekazywać potomnym”…