Znalezione obrazy dla zapytania górnik

Grudzień to miesiąc, który kojarzy się nie tylko ze Świętami Bożego Narodzenia, Mikołajkami, ale także  z „Barbórką”. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 4 grudnia w naszej szkole spotkanie z górnikiem. Zaproszonym gościem był Pan Andrzej Cebula, który pracował w zakładzie Górniczo - Budowlanym „Siarkopol” w Piasecznie na stanowisku starszego zmianowego. Górnik ubrany był w galowy mundur, czapkę z lśniąco białym pióropuszem a na jego piersi widniały odznaczenia. Opowiedział dzieciom o pracy w kopali w Tarnobrzegu, poznały historie patronki górników Świętej Barbary. Pan Andrzej objaśnił jakie minerały daje nam matka natura i jakimi technikami się je wydobywa. Na koniec najmłodsi słuchacze poznali umundurowanie górnika galowego oraz górników pracujących pod ziemia nawet na głębokościach dochodzących niemalże do 2 km. Dzieci miały możliwość oglądania minerałów, które kryją się pod ziemią: sól, węgiel, siarka i kruszywo. Spotkanie było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom postać górnika i jego ciężką pracę.