Kontrakt

Karta projektu, Harmonogram konsultacji

Karta oceny projektu

Karta ewaluacji projektu

Dzień Projektów Edukacyjnych rozpoczął się uroczystym przemówieniem dyrektora ZPPO pana Mariusza Mierzwy. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Pan dyrektor przybliżył obecnym ogólną istotę pracy - metodą projektów, po czym głos zabrała pani Dorota Kaczor - koordynator projektów, która przedstawiła kolejność wystąpienia kolejnych grup projektowych oraz opiekunów tych grup. W roli konferansjerów wystąpiły uczennice Aleksandra Lipiec i Aleksandra Mucha. 24 maja 2017 to dzień poświęcony w naszej szkole na podsumowanie tegorocznych projektów edukacyjnych. Gimnazjaliści z klasy drugiej, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz kolegów zaprezentowali rezultaty swoich działań projektowych. Pokazali je na różne sposoby. Widzieliśmy prezentacje multimedialne, filmy, scenki teatralne a w nich samodzielnie wykonane rekwizyty do tych scenek. Tematyka projektów była dosyć szeroka i związana z treściami nauczania różnych przedmiotów. Pojawiły się tematy z j. polskiego, historii, matematyki, j. angielskiego i wych. fizycznego. Każdą formę prezentacji uczniowie uzupełniali komentarzem słownym. Uczestnicząc w projektach uczniowie uczyli się różnych metod rozwiązywania problemów, odpowiedzialności, efektywnej współpracy w grupie, formułowania wniosków oraz atrakcyjnej i skutecznej prezentacji wyników swoich działań. Takie umiejętności z pewnością przydadzą się im w dalszej edukacji, a potem w pracy zawodowej.

opiekun grupy - p. Aneta Walasek

TEMAT projektu: "I śmiech niekiedy może być nauką" - bajki I. Krasickiego i A. Mickiewicza bawią i uczą

Grupa projektowa:

 1. Andżelika Bednarz,
 2. Paulina Osowska,
 3. Karolina Paluch
 4. Emilia Bryła
 5. Paulina Wojciechowska
 6. Gabriela Lichtoń
 7. Kamila Akuszewska
 8. Dominika Wąsik


opiekun grupy - p. Małgorzata Spadło

TEMAT projektu: Pieśnią i szablą - polskie pieśni historyczne

Grupa projektowa:

 1. Wiktoria Krakowiak
 2. Weronika Gawlikowska
 3. Wiktoria Łukasiewicz
 4. Emilia Sabat
 5. Natalia Bryła

 


opiekun grupy - p. Barbara Kossak

TEMAT projektu: Brytyjski system edukacji

Grupa projektowa:

 1. Agnieszka Żuber
 2. Aleksandra Wąsik
 3. Kryspin Łukawski
 4. Grzegorz Gajek
 5. Jakub Polit
 6. Kacper Stępień
 7. Wojciech Korona


opiekun grupy - p. Katarzyna Juda

TEMAT projektu: Liczba ∏

Grupa projektowa:

 1. Weronika Beraś
 2. Joanna Bernyś
 3. Katarzyna Sewera
 4. Natalia Czarnecka
 5. Natalia Kapała
 6. Kacper Ciżyński
 7. Karol Gawlikowski
 8. Adrian Sędrowicz

 

opiekun grupy - p. Robert Karwatowski

TEMAT projektu: Rozwój lekkiej atletyki - "Królowej sportu"

Grupa projektowa:

 1. Tomasz Zioło
 2. Filip Podsiadło
 3. Daniel Sendrowicz
 4. Hubert Rewera
 5. Dariusz Chamera
 6. Kacper Staszkiewicz
 7. Krystian Pawłowski

 

 

SKŁAD

GRUP

PROJEKTOWYCH


Sprawozdanie 2016/2017