Kontrakt

Karta projektu, Harmonogram konsultacji

Karta oceny projektu

Karta ewaluacji projektu

DZnalezione obrazy dla zapytania projekty edukacyjnezień Projektów Edukacyjnych rozpoczął się uroczystym przemówieniem dyrektora ZPPO pana Mariusza Mierzwy. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Pan dyrektor przybliżył obecnym ogólną istotę pracy - metodą projektów, po czym głos zabrała pani Dorota Kaczor - koordynator projektów, która przedstawiła kolejność wystąpienia kolejnych grup projektowych oraz opiekunów tych grup. 23 maja 2018 to dzień poświęcony w naszej szkole na podsumowanie tegorocznych projektów edukacyjnych. Gimnazjaliści z klasy drugiej, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz kolegów zaprezentowali rezultaty swoich działań projektowych. Pokazali je na różne sposoby. Widzieliśmy prezentacje multimedialne, filmy, scenki  a w nich samodzielnie wykonane rekwizyty do tych scenek. Tematyka projektów była dosyć szeroka i związana z treściami nauczania różnych przedmiotów. Pojawiły się tematy z j. polskiego, j. niemieckiego, biologii, chemii,  j. angielskiego i wych. fizycznego. Każdą formę prezentacji uczniowie uzupełniali komentarzem słownym. Uczestnicząc w projektach uczniowie uczyli się różnych metod rozwiązywania problemów, odpowiedzialności, efektywnej współpracy w grupie, formułowania wniosków oraz atrakcyjnej i skutecznej prezentacji wyników swoich działań. Takie umiejętności z pewnością przydadzą się im w dalszej edukacji, a potem w pracy zawodowej.

GRUPY PROJEKTOWE WRAZ Z OPIEKUNAMI, rok szkolny 2017/2018

 

opiekun grupy - p. Monika Stępień

TEMAT projektu: Profilaktyka w teatrze.

Grupa projektowa:

  1. Karolina Grębowiec, kl II b

2.  Paulina Zelik, kl II b

3.  Emilia Dragan, kl II b

4.  Amelia Korona, kl II a

5.  Anna Nowak, kl II a

6.  Aleksandra Kanios, kl II b


opiekun grupy - p. Aneta Mierzwa

TEMAT projektu: Jak przechytrzyć wirusa HIV, czyli co każdy gimnazjalista wiedzieć powinien?

Grupa projektowa:

  1. Paulina Bartosik, kl II a

2.  Aleksandra Nowak, kl II a

3.  Dawid Słodkowski, kl II a

4.  Weronika Zimnicka, kl II a

5.  Mateusz Zych, kl II a

6.  Alicja Zagórska, kl II a

 


opiekun grupy - p. Piotr Łukaszewski

TEMAT projektu: Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii.

Grupa projektowa:

  1. Patryk Tałaj, kl II b

2.  Daniel Sendrowicz, kl II b

3.  Kacper Korona, kl II b

4.  Bartłomiej Sędrowicz, kl II a

5.  Dimitrios Sakellaris


opiekun grupy - p. Paweł Stefaniak

TEMAT projektu: Deutschlandreise - podróż po Niemczech

Grupa projektowa:

  1. Isabella Florczyk, kl II a

2.  Mateusz Kanarek, kl II a

3.  Dominika Forc, kl II b

4.  Sikora Damian, kl II b

5.  Martyna Potyrak, kl II b

6.  Żmuda Adrian, kl II b

 

opiekun grupy - p. Agnieszka Werstler

TEMAT projektu: Czy systematyczna aktywność fizyczna wpływa na poprawę ogólnej sprawności fizycznej?

Grupa projektowa:

  1. Karolina Czarnecka, kl II a

2.  Kacper Wyrzykowski, kl II b

3.  Kamila Korczak, kl II b

4.  Klaudia Kopcioł, kl II b

5.  Tomasz Czarnecki, kl II a

opiekun grupy - p. Joanna Płaza

TEMAT projektu: Eksperyment  - źródłem wiedzy dla chemika.

Grupa projektowa:

  1. Michał Płaza, kl II b

2.  Monika Sewera, kl II b

3.  Pikulski Krystian, kl II b

4.  Cichoń Dominika, kl II b

5.  Ilona Wrona, kl II a

6.  Krystian Beraś, kl II a

Sprawozdanie 2017/2018