W dniach 6 - 20 października 2014 roku w Naszym Zespole odbyła się ewaluacja problemowa prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ewaluacja dotyczyła 4 wymagań tj.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Rodzice są partnerami szkoły.

Dziękujemy serdecznie Rodzicom, którzy brali udział w wywiadach oraz wypełniali ankiety podczas prowadzonej ewaluacji.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z raportami z przeprowadzonej kontroli szkoły.

Raport z ewaluacji problemowej - Szkoła Podstawowa

Raport z ewaluacji problemowej - Gimnazjum