Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017r., w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

  • 18.04.2018r.
  • 19.04.2018r.
  • 20.04.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 14.05.2018r.
  • 01.06.2018r.