Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017r., w sprawie organizacji roku szkolnego,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dla szkoły podstawowej.

 

  • 02.01.2020r.
  • 03.01.2020r.
  • 21.04.2020r. - sprawdzian ósmoklasisty
  • 22.04.2020r. - sprawdzian ósmoklasisty
  • 23.04.2020r. - sprawdzian ósmoklasisty
  • 29.04.2020r.
  • 30.04.2020r.
  • 12.06.2020r.