świetlicaCelem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki po zajęciach lekcyjnych uczniom  z kl. I - VIII . Mogą oni w bezpiecznym i miłym otoczeniu, spędzić czas w świetlicy szkolnej.

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe prowadzą : M. Majewska, D. Kaczor,  P. Łukaszewski,  J. Płaza, E. Polecka .

Świetlica czynna jest codziennie w godz. 12.35 - 16.00

 

 

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci, nadrabianiu zaległości w nauce i możliwości odrabiania lekcji. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczniowie mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć zapewniających im prawidłowy rozwój fizyczny.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Kodeks świetlika

 

Szczegółowych informacji dotyczących pobytu dziecka w świetlicy udzielają nauczyciele pracujący w świetlicy.