Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi
i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica czynna jest codziennie w godz. 11.35 - 16.00

 

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci, nadrabianiu zaległości
w nauce i możliwości odrabiania lekcji. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczniowie mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć zapewniających im prawidłowy rozwój fizyczny.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich
u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach obowiązujących
w świetlicy.

Projekt "Nauczyciele dla świetlicy"

W  drugim semestrze 2018 r. w świetlicy   przystąpiono  do projektu-Nauczyciele  dla  świetlicy. Aby uatrakcyjnić  zajęcia  zaproponowano  chętnym  nauczycielom  współpracę, która  polegała  na  przygotowaniu  przez  nich  ciekawej  oferty  z  określonej  dziedziny  w  formie  warsztatowej. W projekcie wzięli   udział  :

Edyta Lach –Łukasiewicz- koło  plastyczne

Katarzyna  Juda –koło  matematyczne

Joanna Płaza-koło  fizyczne

Małgorzata Spadło-koło historyczne

Monika Stępień-koło teatralne

Agnieszka Werstler-doradztwo  zawodowe

KOŁO  PLASTYCZNE  - uczniowie  klasy 4 wykonali  graficzną  makietę  DRZEWA  PRZYJAŹNI  w  czasie  zajęć  plastycznych  ,dokończenie i  uzupełnienie  drzewa  sentencjami  związanymi  z  przyjaźnią  odbyło  się  na  świetlicy. Wycinanie  odbić  swoich  dłoni  było  świetną  zabawą  , ale wywołało  chwilę  zadumy  na temat  istoty  przyjaźni.

KOŁO  MATEMATYCZNE- uczniowie  podzieleni  na grupy  rozwiązywali  na  czas  krzyżówki, labirynty, zadania  i  łamigłówki  matematyczne  stymulujące logiczne  myślenie. Wygrany  zespół  ułożył  dodatkowe  zadanie  pozostałym  uczestnikom.

KOŁO  FIZYCZNE-propozycja  dotyczyła  pokazu  doświadczeń  fizycznych  związanych  z  profilaktyką  bezpiecznych  zachowań  w  życiu  codziennym.

Pokazano:

-zjawisko  konwekcji , które  odgrywa  ważną  rolę  w  wentylacji  pomieszczeń

-zasady  działania  ogniw  fotowoltaicznych  tzw. Baterii  słonecznych  stanowiących  alternatywne  źródło  energii

-montowanie  obwodów  elektrycznych

-wyjaśniono  i  omówiono  zasady  działania  bezpieczników

-przypomniano  prawo  Archimedesa(pływająca  kulka  oleju)

KOŁO  HISTORYCZNE-w  związku  z  obchodami  Rocznicy  100-  lecia  Odzyskania  Niepodległości  przez  Polskę  uczniowie  wykonali  DZEWO  NIEPODLEGŁOŚCI  na  którym  zawieszono  kartoniki  z  ważnymi  datami  historycznymi  oraz  serduszka  w  biało –czerwonych  barwach  przypominającej  o  spuściźnie  historycznej.

KOŁO  TEATRALNE-w  świetlicy  odbywały  się  próby  czytane  i  kostiumowe  do  spektaklu  BALLADYNA.

DORADZTWO  ZAWODOWE-zajęcia  odbywały  się  we  wtorki  ,z  wykorzystanie  informatorów  szkolnictwa  zawodowego  Krajowego  Ośrodka  Wspierania  Edukacji  Zawodowej  i Ustawicznej. Uczniowie  wzbogacali  wiedzę  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego  w  blokach:

-od  szkoły  do  zawodu

-blaski  i  cienie  globalizacji

-czego  chcą  od  nas  pracodawcy

-  kwalifikacje  na  całe  życie, czy  życie  dla  kwalifikacji

-kształcenie  zawodowe –dlaczego  się może  dzisiaj  opłacać?

Poznawali  też  swoje  mocne  i  słabe  strony , aby  lepiej  zbudować  swój  plan  zawodowy.