Biblioteka składa się dwóch pomieszczeń – jedno pomieszczenie znajduje się w części szkoły podstawowej, a drugie w gimnazjalnej. Oba pomieszczenia posiadają wypożyczalnię i przestronną czytelnię. Jedna z bibliotek jest z zapleczem multimedialnym, jest skomputeryzowana, posiada program biblioteczny MOL, dostęp do internetu, sprzęt audio-wideo i pełni funkcję centrum multimedialnego oraz naukowo-dydaktycznego szkoły.

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 4504 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne. Posiadamy również zbiory multimedialne.

Biblioteka szkoły podstawowej i gimnazjum czynna jest codziennie w następujących godzinach:

Szkoła podstawowa

Poniedziałek:

10.50 - 11.50

12.35 - 13.35

Wtorek:

11.40 - 13.30

Środa:

12.40 - 13.30

Czwartek:

10.40 - 12.35

12.45 - 13.30

Piątek:

10.50 - 13.30

Opiekunem jest p. Beata Twaróg

Gimnazjum

Poniedziałek:

7.50-8.00

8.45-8.55

9.40-10.50

12.45-13.30


Wtorek:

10.50 - 14.00

Środa:

7.50-8.00

8.45-8.55

9.40-9.50

10.35-10.50

11.50-12.35

13.40-14.00


Czwartek:

7.50-8.00

8.45-8.55

9.40-9.50

10.35-10.50

13.35-14.00


Piątek:

7.50-8.00

8.45-8.55

9.40-10.50

13.05-13.10

 

 

Opiekunem jest p. Aneta Mierzwa

 

 

 

Czytanie leczy duszę...czytaj dalej

Biblioteki świata....czytaj dalej

Bookartyzm......czytaj dalej

Rok Tuwima............czytaj dalej

List do Rodziców.......czytaj dalej

Wielkanoc i jego tradycje.......czytaj dalej

Ciekawostki biblioteczne..........czytaj dalej

Bolek i Lolek mają 50 lat...........czytaj dalej

Zaraźmy dzieci bakcylem czytania.........czytaj dalej

Książki inspirują prezentacja multimedialna