Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017r., w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

  • 12.10.2018r.
  • 02.11.2018r.
  • 15.04.2019r.
  • 16.04.2019r.
  • 17.04.2019r.
  • 29.04.2019r.
  • 30.04.2019r.
  • 02.05.2019r.